Jazyková škola bola založená v roku 2018.

Vedieme kurzy cudzích jazykov cez Skype pre jednotlivcov, dvojice a menšie skupiny.

Garant jazykových kurzov

Ing. Martin Kimerling

E-mail: info@jazykyporiadne.sk
Skype: martin.kimerling13

Vzdelanie

Úspešne absolvoval štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov a doplňujúce vzdelávanie v zahraničí, počas čoho získal náležité diplomy, certifikáty a osvedčenia.

Odbornosť

Má za sebou roky intenzívneho štúdia, skúmania a porovnávania rôznych jazykov, vďaka čomu je expert na gramatické javy, používanie jazyka aj reálie krajín.

Prax

Disponuje skúsenosťami s výučbou cudzích jazykov a niekoľkých študentov sprevádzal až po úroveň C2, čo im umožnilo uplatniť sa vysoko odborne v zahraničí.

Zainteresovanosť

Cudzie jazyky sú jeho životnou záľubou, ktorej venuje značnú časť svojho voľného času, a to do hĺbky. U nás bezpochyby nájdete odpovede na všetky otázky v súvislosti s cudzím jazykom.

Pohodlie

Kurzy prebiehajú prostredníctvom internetu z pohodlia domova. Prioritne vyučujeme cez Skype, ktorý je overený: spoľahlivý, bezplatný, funkčný cez prehliadač a dokonca aj bez prihlásenia ako hosť.

Servis

Študent dostáva spätnú väzbu aj vo forme opravy samostatných domácich úloh, môže využiť náš online rezervačný systém a všetky materiály má pokope vo svojom študentskom konte.

... a na dôvažok

Podporíte mikropodnikanie namiesto nadnárodných korporácií, bude vám k dispozícii trpezlivý lektor, prípadne lektorka a aj vďaka vám budeme môcť vysadiť nové stromy, čo nám robí obrovskú radosť. 🙂

 
 

Učebnice      |      Na stiahnutie      |      Videokurzy      |      O nás

info@jazykyporiadne.sk

2018 – 2024 © Sprachinstitut OÜ