Jazyková učebnica ukrajinčiny pre samoukov + mp3 nahrávky

Základy ukrajinčiny

Formát: A4
Počet strán: 111
Rok vydania: 2021

Cena: 15 €

Jazyková príručka nemčiny pre samoukov

Nemecký jazyk pre začiatočníkov

Formát: A4

Počet strán: 18

Stručná a prehľadná jazyková príručka z nemeckého jazyka, úroveň A1. Naučí vás: osobné zámená, časovanie pravidelných slovies, opytovacie zámená, slovosled v nemčine, časovanie nepravidelných slovies, používanie určitého a neurčitého člena v nemeckom jazyku, skloňovanie členov, kedy v nemčine člen nepoužívame, slovesá s odlučiteľnými predponami, číslovky, zápor, privlastňovacie zámená, rozdiel medzi sondern a aber, pády v nemčine, delenie predložiek, predložky s 3. a 4. pádom, rody názvov krajín, výslovnosť, modálne slovesá (düfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen) a sloveso wissen.

zadarmo

info@jazykyporiadne.sk

2023 © jazykyporiadne.sk